Điều kiện giao dịch chung

Điều kiện giao dịch chung

 1. Chính sách hoàn trả:Tất cả các mặt hàng mua từ NAM HA PHARMA và Không nằm trong Danh mục sản phẩm hạn chế đều có thể đi li trong vòng 03 ngày. chi tiết về : Chính sách hoàn trả xem tại đậy : https://namhapharma.vn/chinh-sach-doi-tra/
 2. Chính sách bảo hành:Dịch vụ chúng tôi cung cấp là dược phẩm nên không có chính sách này. Chúng tôi đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác theo Bản cam kết chất lượng dịch vụ được ký với Khách hàng về việc hỗ trợ giải đáp, khiếu nại, bồi thường,…
 3. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng:* Trách nhiệm của NAMHAPHARMA.VN:
  • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin về sản phẩm, dịch vụ NAMHAPHARMA.VN cung cấp.
  • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về sản phẩm, dịch vụ NAMHAPHARMA.VN cung cấp trên website thương mại điện tử
  • Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán trực tuyến, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng trên website thương mại điện tử
  • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật
  • Giải đáp các thắc mắc và khó khăn cho người dùng trong quá trình sử dụng
 4. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng:* Trách nhiệm của người mua:
  • Thực hiện đúng các quy định, quy trình liên quan tới dịch vụ do NAMHAPHARMA.VN quy định.
  • Thanh toán đầy đủ cho NAMHAPHARMA.VN số tiền theo đơn đặt hàng kèm theo các hóa đơn, chứng từ theo quy định (nếu có).
  • Hỗ trợ và cung cấp thông tin đầy đủ cho NAMHAPHARMA.VN liên quan tới các giao dịch khi NAMHAPHARMA.VN có yêu cầu.