Khuyến mại

DẦU NGẢI DIỆP

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "ĐÔNG ĐẾN HIÊN NHÀ - DƯỢC NAM HÀ TẶNG QUÀ SƯỞI ẤM"

SẢN PHẨM ÁP DỤNG:
+ Dầu Ngải Diệp chai 500ml
+ Dầu Ngải Diệp chai 50ml

– Thời gian áp dụng: từ 25/10/2021 đến 25/12/2021

– Hình thức:
Mua 3 hộp loại 50ml tặng 1 mã khuyến mại trị giá = 30.000
Mua 3 hộp loại 500ml tặng 1 mã khuyến mại trị giá = 120.000

– Phạm vi áp dụng: Khách hàng lẻ toàn bộ tỉnh thành trong cả nước

– Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Mã khuyến mại được phát hành theo mẫu do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà phát hành. Mã khuyến mại chỉ được dùng 1 lần duy nhất cho mỗi đơn hàng.

– Trong vòng 1 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 24h00 ngày 25/12/2021 sẽ hết thời hạn nhận khuyến mại .

– Thủ tục nhận thưởng hoặc thắc mắc: Vui lòng gọi số Hotline: 1800 1155 để biết thêm thông tin.

CỐT VỊ VƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "ĐÔNG ĐẾN HIÊN NHÀ - DƯỢC NAM HÀ TẶNG QUÀ SƯỞI ẤM"

SẢN PHẨM ÁP DỤNG:
+ Cốt Vị Vương Nam Hà

– Thời gian áp dụng: từ 25/10/2021 đến 25/12/2021

– Hình thức:
Mua 3 hộp  tặng 1 mã khuyến mại trị giá = 100.000

– Phạm vi áp dụng: Khách hàng lẻ toàn bộ tỉnh thành trong cả nước

– Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Mã khuyến mại được phát hành theo mẫu do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà phát hành. Mã khuyến mại chỉ được dùng 1 lần duy nhất cho mỗi đơn hàng.

– Trong vòng 1 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 24h00 ngày 25/12/2021 sẽ hết thời hạn nhận khuyến mại .

– Thủ tục nhận thưởng hoặc thắc mắc: Vui lòng gọi số Hotline: 1800 1155 để biết thêm thông tin.

COMBO COLDI-B & BỔ PHẾ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "ĐÔNG ĐẾN HIÊN NHÀ - DƯỢC NAM HÀ TẶNG QUÀ SƯỞI ẤM"

SẢN PHẨM ÁP DỤNG:
Mua Combo
+ Bổ Phế Nam Hà Chỉ Khái Lộ
+ Coldi-B

– Thời gian áp dụng: từ 25/10/2021 đến 25/12/2021

– Hình thức:
Mua một Combo gồm : 1 Chai Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ  + 1 lọ Coldi-B :  tặng một tuýp  Multi Plus

– Phạm vi áp dụng: Khách hàng lẻ toàn bộ tỉnh thành trong cả nước

– Hàng khuyến mại được áp dụng cho tất cả khách lẻ khi mua đủ một bộ combo.

– Trong vòng 1 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 24h00 ngày 25/12/2021 sẽ hết thời hạn nhận khuyến mại .

– Thủ tục nhận thưởng hoặc thắc mắc: Vui lòng gọi số Hotline: 1800 1155 để biết thêm thông tin.

COMBO - BỔ PHẾ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "ĐÔNG ĐẾN HIÊN NHÀ - DƯỢC NAM HÀ TẶNG QUÀ SƯỞI ẤM"

SẢN PHẨM ÁP DỤNG:
+ Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ
+ Bổ phế Nam Hà dạng ngậm
+ Bổ phế Nam Hà dạng xịt (trẻ em & người lớn)

– Thời gian áp dụng: từ 25/10/2021 đến 25/12/2021

– Hình thức:
Mua Combo đủ 3 loại sản phẩm trên tặng  1 hộp Coldi-B và 1 tuýp Multi Plus
Mua 3 Sản phẩm cùng loại được tặng 1 tuýp Multi Plus

– Phạm vi áp dụng: Khách hàng lẻ toàn bộ tỉnh thành trong cả nước

– Sản phẩm khuyến mại này, chỉ thông qua hình thức mua online trên trang web Shop của Dược phẩm Nam Hà tại : https://namhapharma.vn.

– Trong vòng 1 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại, tức sau 24h00 ngày 25/12/2021 sẽ hết thời hạn nhận khuyến mại .

– Thủ tục nhận thưởng hoặc thắc mắc: Vui lòng gọi số Hotline: 1800 1155 để biết thêm thông tin.

Khuyến mại