Các chính sách & Chương trình khuyến mại dành cho nhà thuốc

(Chỉ áp dụng cho nhà thuốc)

MIỀN BẮC & MIỀN TRUNG

MIỀN NAM

Dành cho Miền Bắc, Miền Trung

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG
– Các quy định chung về chính sách bán hàng
– Các quyền lợi khách hàng được hưởng

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HÀNG THEO GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG
-Xem chi tiết… (Áp dụng miền Bắc, CN Nghệ An, Nam Định)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐƠN HÀNG
-Xem chi tiết… (Áp dụng miền Bắc, CN Nghệ An, Nam Định, miền Trung)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO SẢN PHẨM
-Xem chi tiết… (Áp dụng miền Bắc, CN Nghệ An, Nam Định, miền Trung)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ
-Xem chi tiết… (Áp dụng miền Bắc, CN Nghệ An, Nam Định, miền Trung)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRÊN ĐƠN HÀNG
-Xem chi tiết… (Áp dụng miền Bắc, CN Nghệ An, Nam Định, miền Trung)

Dành cho Miền Nam

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG
– Các quy định chung về chính sách bán hàng
– Các quyền lợi khách hàng được hưởng

CHƯƠNG TRÌNH TẶNG HÀNG THEO GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG – (01-10/2021MN)
-Xem chi tiết… (Áp dụng CN Đà Nẵng, CN HCM, CN Cần Thơ)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI ĐƠN HÀNG (02-10/2021MN)
-Xem chi tiết… (Áp dụng CN HCM, CN Cần Thơ)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRÊN ĐƠN HÀNG (03-10/2021MN)
-Xem chi tiết… (Áp dụng CN HCM, CN Cần Thơ)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRÊN ĐƠN HÀNG (04-10/2021MN)
-Xem chi tiết… (Áp dụng CN Đà Nẵng, CN HCM, CN Cần Thơ)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO SẢN PHẨM (05-10/2021MN)
-Xem chi tiết… (Áp dụng CN HCM, CN Cần Thơ)

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CHO SẢN PHẨM (06-10/2021MN)
-Xem chi tiết… (Áp dụng CN HCM, CN Cần Thơ)